Publicaties en nevenactiviteiten

Boeken
– Mede-auteur van Handboek Registergoederenrecht 2006
– Mede-auteur van Rechtspraak Beroepsuitoefening Notaris (1e, 2e en 3e druk).
– Mede-auteur van Notaris en scheiding
– Mede-auteur rapportage congres Union International ± 1993

Vaktijdschriften
Ritzo publiceert met regelmaat in het WPNR, is redacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat en schrijft columns in het Notariaat Magazine.

Jaar 1984
– Welke rente is bij derdenhypotheek door het hypotheekrecht gedekt? in WPNR 5685

Jaar 1985
– Lijdelijkheid en wanprestatie in WPNR 1985

Jaar 1987
– Notaris en wanprestatie van partijen in WPNR 5850
– Snelheid als relatief begrip in WPNR 5811

Jaar 1988
– Cautie en faillissement in WPNR 5876

Jaar 1989
– De erfdienstbaarheid ontstaan door bestemming in WPNR 5936
– Blinde vlek en blinde akte in WPNR 5883
– Mogelijkheden om zijn debiteur te kennen (I) en (II) in WPNR 5900 en 5901

Jaar 1990
– Iets over opties en erfrecht samen met een ander in WPNR 5957
– Wat te doen met de transportakte als de hypotheekakte niet doorgaat? Een eerste reactie in Notarisklerk 1270
– Wat te doen met de transportakte als de hypotheekakte niet doorgaat? Een tweede reactie in Notarisklerk 1273

Jaar 1991
– De erfdienstbaarheid ontstaan door bestemming in WPNR 5936
– “Verlenging” van de drie maandentermijn (overdrachtsbelasting) in WPNR 6011

Jaar 1992
– Mandeligheid en splitsing (I) in WPNR 6042
– Mandeligheid en splitsing (II, slot) in WPNR 6043
– Het ambtsgeheim van de secretaresse in WPNR 6049
– Mandeligheid en splitsing II in WPNR 6055
– Mandeligheid en beperkte rechten in WPNR 6085
– Een verzwegen olietank in JBN juni

Jaar 1993
– Mandeligheid en beperkte rechten in WPNR 6085
– Geen publicatieplicht van afspraken over bodemverontreiniging in WPNR 6112
– Het ambtsgeheim van de secretaresse in JBN maart

Jaar 1994
– Notarieel ambtsgeheim + echtgenoot in WPNR 6133
– Een innovatief notaris in WNR 6137
– Notarieel ambtsgeheim en derden in WPNR 6145
– Forumshopping in WPNR 6149
– Video-opname hielp ook al niet in JBN november
– Een verzwegen olietank II in JBN november

Jaar 1995
– Geen exclusief gebruik door een meerderheidsbesluit VvE: reactie in WPNR 6171
– Een viertal conclusies over tien jaar afzettingsleed in WPNR 6196
– Geen exclusief gebruik door meerderheidsbesluit VvE in JBN oktober

Jaar 1996
– Depot of bankgarantie, een tussenstand in WPNR 6212
– Geen overdrachtsbelasting over fondsen van de VvE in WPNR 6230
– Verlenging van de zes-maandentermijn (overdrachtsbelasting) in WPNR 6240
– Iets over verjaring bij binnenschepen in WPNR 6249
– Een Rabo-voorzitter bestuurt wel degelijk! in JBN februari
– Rente in de OBV in JBN maart

Jaar 1997
– Het verrekenbeding als economische overdracht in WPNR 6264
– De executoriale verkoop als economische overdracht in WPNR 6265
– Reactie naar aanleiding van de naschriften in WPNR 6287
– Het geven van volmacht en het maken van vrienden in WPNR 6290
– Noodweg en openbare registers in JBN september
– Kopen met uitsluitingsclausule in JBN november
– Afscheid van de Dozy-clausule? in JBN december

Jaar 1998
– Handelen zoals in het notarisambt betaamt in WPNR 6320
– Reactie naar aanleiding van de beantwoording op rechtsvraag nr. 8 in WPNR 6325
– Geen exclusief gebruik van gemeenschappelijke ruimte krachtens besluit van de VvE samen met een ander in WPNR 6329 en 6330
– VvE met reli-saus in WPNR 6296
– Postordernotariaat; (tucht)rechtspraak en nieuwe Notariswet in WPNR 6308 en 6309
– Niet melden van bodemverontreiniging in JBN januari
– Een welbewust huwelijk en notariële tucht in JBN juli
– Wat geheim is, moet geheim blijven in JBN november

Jaar 1999
– Notariële goodwill terug van weggeweest samen met een ander in WPNR 6381 en 6382
– De executie van Villa Lila in WPNR 6369
– Enkele kanttekeningen bij de notariële cv in WPNR 6563
– Vererving van het ouderlijk bedrijf onder nieuw erfrecht in JBN
– Het is fout, het klopt niet, het is niet juist of het deugt niet in JBN januari
– Testeren in bijzijn van derden in JBN februari
– Rechten op het onder de notaris gestelde depot in JBN maart
– Lenen van de ‘eigen’ BV in JBN april
– De vorm van de verklaring van erfrecht in JBN nr. 44
– Executie van een omstreden schuld, een notarieel dilemma in JBN nr. 45

Jaar 2000
– Wat de echtgenoot niet doet, maakt de notaris niet goed WPNR 6412
– Notaris en wanprestatie van partijen in WPNR 6477
– Samenloop van executie, kettingbeding en zorgplicht in JBN nr. 5
– Maar wie redt de notaris? in JBN nr. 36
– Laat die handtekening legaliseren! in JBN nr. 35
– Laat die handtekening legaliseren! in JBN mei

Jaar 2001
– Notariële archieven en geheimhouding in JBN nr. 21
– De speciale kwaliteitsrekening, samen met een ander in JBN nr. 26
– KombiPlan, samen met een ander in JBN nr. 40
– Goodwill in het notariaat, samen met een ander in JBN nr. 42
– Tuchtuitspraken zijn, mits anoniem, openbaar in JBN nr. 58
– Interview in NM
– Column Hofpraat in NM december

Jaar 2002
– Notaris en wanprestatie van partijen in WPNR 6477
– Notaris en tegengestelde belangen (vervolg) in WPNR 6501
– Ambtsgeheim jegens de faillissementscurator? WPNR 6504
– De stand van zaken in het notariaat, met anderen in JBN nr. 70
– Laat die handtekening legaliseren 3 in JBN nr. 50
– Executoriale veiling en de overdrachtsbelasting, samen met en ander in FBN nr. 27
– Executoriale veiling en de overdrachtsbelasting (vervolg), samen met en ander in FBN nr. 41
– Rechtsweigering? in JBN november
– Column Tuchtpraat in NM juli

Jaar 2003
– Notariële aansprakelijkheid bij niet-gestorte waarborgsom in WPNR 6533
– Wat de echtgenoot niet doet, maakt de notaris niet goed in WPNR 6543 en 6544
– Notaris en publiekrechtelijke bescherming in JBN nr. 17
– Ontwrichtende rijkdom in NM september
– Notaris en executeur combineert slecht in NM april
– Interview in NM

Jaar 2004
– De notaris mag niet zijn diensten weigeren wegens financiële redenen, samen met een ander in WPNR 6565
– Reactie op “Enige beschouwingen over de notariële deontologie bij een nalatenschap” in WPNR 6607
– Verbetering van een notariële akte in JBN nr. 36
– Notaris en waarschuwingsplicht jegens de fiscus in JBN nr. 54

Jaar 2005
– Tweede reeactie op “Enige beschouwingen over de notariële deontologie bij een nalatenschap” in WPNR 6627
– Herstel van een kennelijke misslag in JBN nr. 4
– De notaris belegt (niet) in JBN nr. 47
– Declareren onder de kostprijs in NM januari
– Sombermans´ mantra in NM februari
– Misleidend declareren in NM mei
– Notaris met de noorderzon vertrokken in NM juni
– Falend financieel toezicht in NM september
– Falend financieel toezicht deel III NM november
– Notaris in dienstbetrekking: weg ermee! NM december

Jaar 2006
– Meldingsplicht voor een notaris jegens de fiscus? WPNR nr. 6666
– De Postbanknotaris WPNR nr. 6673
– De Postbanknotaris 2 WPNR nr. 6674
– Wat doe ik hier? in NM januari
– Notaris in dienstbetrekking in NM oktober
– Financieel toezicht 2005 in NM augustus
– Lid Begeleidingscommissie De praktijk van derdenrekeningen, een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten; januari 2006 t/m juli 2006;
– Gedurende vier jaar lid van de Kromme Rijncommissie

Jaar 2007
– Rectificatie door opvolgend notaris in JBN 14
– Bewijslastverdeling bij begeleiding van een cliënt in JBN 29
– Toch geheimhouding jegens de fiscus in JBN 47
– Tuchtrecht gestript in NM januari
– Tuchtrecht gestript 2 in NM april
– Kantoorfinanciën: meer alertheid nodig in NM augustus
– Auditors hebben geen geheimhouding 1 in NM oktober
– Auditors hebben geen geheimhouding 2 in NM november

Jaar 2008
– Bij een claim eerst naar de tuchtrechter in NM januari
– De KNB als crimefighter in NM februari
– Territoriumgrenzen van de tuchtrechter in NM april
– Het orkest van de Titanic in NM juli/augustus

Jaar 2009
– Gouda’s Glorie in NM januari
– De notariële belangenvereniging in NM februari
– Doe-het-zelf-notaris, bulkwerk, desinteresse en misleiding; NM september.

Jaar 2010
– Herzieningsprocedure tuchtrecht in NM januari
– Eigen belang eerst? NM juni
– Oppimpen van meerwerk in NM juli
– Bewaringspositie en kwaliteitsrekening; NM november
– Notariaat Magazine nummer 07-8, juli-augustus

Jaar 2013
Opsplitsing KNB zou goed zijn voor het notariaat in Het Financieele Dagblad van 24 juni

Jaar 2014
Opsplitsing van notariaat en orde in NM februari
Testeren door partners; grenzen aan het samen passeren in JBN maart

Colleges
– Gastcollege Formeel Notarieel recht UU sinds ± 13 jaar
– Diverse colleges/lezingen  Post Academisch Onderwijs

Nevenactiviteiten
– Lid en plaatsvervangend lid van de Kamer van Toezicht te Utrecht; na 12 jaar lidmaatschap beëindigd;
– Lid van de Annotatiecommissie van de KNB 1995 – 1999;
– Medewerker van de rubriek van de Stichting tot Bevordering van de Notariële Wetenschap in het WPNR sinds ± 20 jaar;
– Redacteur JBN sinds ± 14 jaar;
– Columnist Notariaat Magazine sinds 2001;
– Mede-referent van het Preadvies 1998 van de KNB;
– Referent deel 1 van het Preadvies 2007 van de KNB;
– Beschouwing bij Balansverschuiving? Trendrapportage Notariaat, november 2005;
– Lid Begeleidingscommissie De praktijk van derdenrekeningen, een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten; januari 2006 t/m juli 2006;
– Lid van Euregio, jaarlijks congres met Duitse, Belgische en Nederlandse grensnotarissen over internationale zaken;
– Lezing congres Overdrachtsbelasting 2007 in Leiden;
– Lezing studentencongres Utrecht 2006;
– Lezing Euregio in Luik,  in 2001
– Lezing studentencongres Groningen 2000;
– Lezingen voor diverse Ringen van de KNB.
– Lezing congres Notariële Studentenvereniging Vevanos Groningen 2013
– Lezing Netwerk notarissen: Het ambt op de markt; gedachten over een tweedeling
– 
Lezing Ring MN 20 november
– Lezing Ring MN 20 november Powerpoint